top of page
Green Background_edited.jpg

 Subconscious Reading  

 Det heter seg at kunnskap er makt.
Subconscious Reading kan gi deg din egen informasjon om deg selv, 
og med denne spesifikke kunnskapen vil du ha større mulighet til å gjøre de endringer 
du trenger for å ha det livet du ønsker .

 - Marie K. Rigel

Hva er Subconscious Reading?

Subconscious Reading, lesing av underbevisstheten, er et verktøy for å få tak i informasjon fra underbevisstheten.
I underbevisstheten finnes informasjon om blant annet erfaringer, tanker og vaner. Alt du har opplevd gjennom hele livet. Alle inntrykk, både bevisst og ubevisst. Alt du har sett og hørt, på godt og vondt, befinner seg der.
I løpet av hverdagen er det vanskelig, nesten umulig, å skulle prosessere alle tanker og følelser som oppstår inni deg. Det meste blir undertrykt og blir liggende i underbevisstheten. Disse ubearbeidede inntrykkene blir til ubevisste tankemønstre og handlingsmønstre som er til hindring for deg i livet ditt. Med tiden kan du oppdage disse mønstrene, men kanskje ikke forstå hvor de kommer fra – og det er vanskelig å finne ut hvordan du kan bryte ut av mønstrene. Å leve med slike mønstre kan på sikt skape forskjellige utfordringer i livet ditt, både i relasjon til deg selv og i relasjon med andre. Det som skjer i underbevisstheten kan få konsekvenser både fysisk og mentalt.


Hvordan kan Subconscious Reading hjelpe?
Metoden alene kan ikke behandle traumer, men den kan gi informasjon om hva traumet handler om. Underbevisstheten har også løsning på hvordan man kan bearbeide hendelser og bli fri fra uheldige mønstre.
Min erfaring er at Subconscious Reading er en effektiv og unik metode i samtaleterapi. Det effektive er at man får tak i kjernen på en problematikk og dermed kan bearbeide den faktiske årsaken. Det unike er at informasjonen er individuell. Informasjonene kommer fra den enkelte personen sin egen underbevissthet. Når det gjelder å bryte uheldige mønstre, er jeg opptatt av at behandlingen skal være så konkret som mulig. Det vil si at vi i løpet av timen får tak i det som er i veien for deg, samt at vi finner personlige verktøy som du kan bruke i din hverdag. Når det gjelder behandling av traumer, er det viktig at vi lytter til din underbevisst om hva som er årsak – dype traumer er ofte komplekse. Videre er det viktig at du får bearbeidet de følelsene som kommer frem slik at de ikke blir undertrykt igjen. Sammen finner vi ut hva du trenger og hvordan du på best mulig måte kan håndtere de utfordringer du har.


Hvilke temaer kan vi se på?

Det er ubegrenset hvilke temaer vi kan hente frem fra din underbevissthet. Mange er klar over en utfordring de har, men har vanskelig for å finne ut hva som ligger bak. Andre står mellom flere valg når det gjelder jobb, bosted, menneske eller interesser. Gjennom Subconscious Reading finner vi ut hva som befinner seg i hvert av valgene og hva som er best for deg.
Noen temaer kan ha mange lag og tar tid å løse, andre ting tar bare noen sekunder å få svar på.
Subconscious Reading er også en veldig god metode for å se på hvordan den enkelte fungerer i relasjoner, med venner og partner. Mange har spesielt god nytte av å se på relasjonen til sin egen familie, også i generasjoner.
(De andre i familien trenger ikke å være fysisk tilstede, eller være i live.)

Eksempler på tematikk; Jeg husker ikke hva som skjedde da jeg var x år. Hvorfor var den læreren sånn mot meg? Hvorfor kom jeg ikke inn på den skolen? Er denne partneren riktig for meg? Bør jeg skifte jobb? Hvor skal jeg flytte? Hvorfor har jeg vondt der? Jeg får ikke til...hva gjør jeg? Jeg har blitt alvorlig syk - hva kan jeg gjøre i tillegg til medisinsk behandling? Hvorfor blir jeg ikke gravid? Jeg forstår ikke hvorfor jeg har angst. Jeg tror jeg kjenner nærvær av andre energier. Hvilken retning skal jeg ta i livet mitt nå?


Hva kan ikke gjøres?
Subconscious Reading er ikke å spå i fremtiden. Informasjonen hentes fra din underbevissthet av allerede opplevde ting. Det nærmeste vi får tak i er å se potensialer av forskjellige ting du ønsker å gjøre fremover og hvorfor du ønsker det. Denne informasjonen kommer fra ditt eget samlede erfaringsgrunnlag.
F.eks hender det at noen lurer på når de møter en drømmepartner. Da vil vi med Subconscious Reading heller se på hvilke mønstre du har når det kommer til parforhold. Er det noe som hindrer deg? Hvilket syn har du på deg selv som partner og skal noe justeres for å bli bedre? Hva trenger du i et forhold og hva er viktig for deg å unngå? Og hvorfor. Svarene på dette finner vi i din underbevissthet.

 

Annet:
Alder: Ingen begrensning når det gjelder alder. Jeg behandler ikke barn under 18 år uten foreldres samtykke, men er du under 18 år ta kontakt med meg på telefon slik at vi finner en løsning for deg (ingen kostnad ved vurderingssamtale). 

Psykisk helse: Det går fint å kombinere reading med timer hos psykolog/psykiater eller tilsvarende. Jeg har erfart at det noen ganger kan være fint å få tak i dyptliggende ting i underbevisstheten i time hos meg, for så å kunne snakke videre om det hos sin psykolog.

Hvis du har fått diagnose og/eller er i behandling hos psykolog eller tilsvarende, er det viktig at du informerer meg om dette. I slike tilfeller er det vanlig at man har timer hos meg i korte perioder, men får selve behandlingen hos sin hovedterapeut (psykolog/lege/ psykiater/psykiatrisk sykepleier/ eller tilsvarende).
Dette gjelder også hvis du ønsker time til Sjelesorg og samtidig går fast i terapi. I slike tilfeller kan timer hos meg komme i tillegg ifm hendelser som berører sjelsorg og spørsmål relatert til trosliv.

Telefon: Readingen kan gjøres på telefon eller nett (skype,whatsapp, messenger).

Betaling: Jeg har ikke kommunal avtale. Se "kontakt og pris" for detaljert prisliste.

Jeg har taushetsplikt. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

bottom of page