top of page
EE_rose.jpg

 Sjelesorg 

Å komme til disse samtalene er ikke det samme som terapitimer, men mange opplever samtalene terapeutisk. Timen styres av deg som kommer og du kan snakke om hva man vil. Kanskje du har opplevd noe form for tap - jobb, bosted, dødsfall, eller kanskje du er alvorlig syk eller pårørende til noen som er syke. Kanskje du har følelser som sorg, skam, avhengighet, ensomhet m.m. som tynger deg for mye i hverdagen. Ingen temaer er tabu hos meg.

Som sjelesørger er jeg lyttende - jeg er gjest i ditt liv. 

Utdannelsen jeg har tatt har et religiøst/kristent fundament. Du har derfor mulighet til å snakke om ditt trosliv - kanskje du har møtt på utfordringer som troende, holdninger som er vanskelige, opplevelse av fravær av Gud m.m. Disse utfordringene kan jeg hjelpe deg å finne ut av gjennom samtale. I løpet av utdannelsen har jeg fordypet meg i temaene lidelse, selvmord og bønn - men alle temaer er velkomne. 

 

Informasjon om utdannelsen;

Kristen Sjelesorg, Høgskolen Diakonova, Oslo

Studiet gir;

  • Kunnskaper og ferdigheter i å utøve sjelesorg både med tanke på å møte enkeltmennesker og bidra til å bygge fellesskap.

  • En økt forståelse av kristen tro som basis for sjelesørgerisk kompetanse og utøvelse.

  • Kunnskap og refleksjon over forholdet mellom livserfaring, tro og teologi.

  • Grunnlag for å utvikle større selvinnsikt i forhold til å ta vare på deg selv og andre.

 

Modulene består av;

MODUL 1 Sjelesorgens fundament og metoder 
MODUL 2 Gudsbilde, identitet og livsutfordringer

MODUL 3 Relasjoner, makt og livskriser 
MODUL 4 Spiritualitet- og fordypningsoppgave

60 studiepoeng. NOKUT godkjent.

kilde: http://diakonova.no/sjelesorg

bottom of page