top of page
EE_rose.jpg

Solfeggio frekvensbehandling

Solfeggio frekvensbehandling er en individuell behandling som gjøres med stemmegafler. Disse stemmegaflene er basert på Solfeggio skalaen og brukes til å skape vibrasjoner som påvirker kroppens energisystem, mentale tilstand eller fysiske helse. Frekvensene kan påvirke celler, vev og organer positivt, og de brukes derfor i terapeutisk sammenheng.

Behandlingen mottas sittende i en stol. Du er påkledd, øyne lukket og hører på musikk relatert til den spesifikke stemmegaffelen som brukes. Jeg fører de aktiverte stemmegaflene langs kroppen din. Etter behandlingen er det satt av tid til å snakke om hvordan du opplevde behandlingen. 
Det er ikke mulig å fastsette hvor mange behandlinger som skal til for optimal virkning. Det er naturligvis individuelt hvor mottagelig den enkelte er, men de aller fleste kjenner at det skjer endring hver gang. I forbindelse med mitt 1-årige studie og utprøving på klienter, fikk jeg tilbakemelding på at 3 behandlinger var det de fleste foretrakk. 

Hver gaffel har sin egen hertz og virkning. Det er mye forskning innenfor denne behandlingsformen, søk gjerne på nettet for å lese mer om lydbehandling med Solfeggio.

 

 


 

 

 

 

Hver enkelt person reagerer forskjellig på de ulike frekvensene. Kroppen din er ikke opptatt av tematikk, den responderer intuitivt på selve vibrasjonen. 
Innenfor spirituell terapi tar mange utgangpunkt i følgende system (se oversikt nedenfor), men behandlingen jeg gjør er ikke begrenset til nevnte temaer. 

 

UT/DO - 396 Hz - snu sorg til glede, frigjøre skyld og frykt

RE - 417 Hz - angre situasjoner og tilrettelegge for endring

MI - 528 Hz - transformasjon og mirakler, reparere DNA

FA - 639 Hz - forhold, forbindelser med åndelig familie

SOL - 741 Hz - uttrykk / løsninger, renhold og problemløsing

LA - 852 Hz - tilbake til åndelig orden

 

 

Hvis du ønsker å bruke lydmeditasjon med Hz, finnes det mange fine utgivelser f.eks på Spotify. Søk etter "Solfeggio" og finn en som føles bra for deg ❤️
Selv om det ikke har samme effekt som ved en behandling med aktivert stemmegaffel, vil det gi en fin avspenning og avstressende opplevelse. 

solfeggio.jpg
bottom of page