top of page
Green Background_edited.jpg

 Om meg 

 Jeg tror på å skape livserfaring gjennom å bearbeide opplevelser. 
 Opplevelser i seg selv skaper ikke livserfaring 
 - det er hva du gjør med opplevelsene som kan gi deg et rikere liv. 

Som terapeut er jeg opptatt av hele mennesket, og samspillet mellom kropp og underbevissthet.
Det er viktig at du føler deg ivaretatt hos meg.  Les mer om meg - min utdannelse og erfaring nederst på denne siden.


Min bakgrunn og intensjon:

Siden jeg var liten har jeg vært opptatt av å se mennesker slik de egentlig er og forstå årsaken til hvorfor de oppfører seg som de gjør. Denne interessen for det indre i mennesket hjelper meg mye i rollen som terapeut. En av mine styrker er å møte mennesker der de er i livet, uansett hvilken situasjon de befinner seg i. 
De siste 20 årene har jeg jobbet aktivt med selvutvikling og bruker fremdeles mye av min tid på studier. Jeg liker å samle kunnskap, via kurs og utdannelse, for å kunne møte alle på en best mulig måte. Jeg har alltid likt å hjelpe andre. For å hjelpe på en god og varig måte er det nødvendig med erfaring, engasjement, troverdighet og seriøsitet - det holder ikke bare med faglig kunnskap.
I tillegg til faglig kompetanse har jeg mye personlig erfaring som jeg kan bruke som ressurs i møte med andre. Min intensjon er å hjelpe mennesker gjennom vanskelige opplevelser. Det er i vanskelige situasjoner vi alle trenger støtte, veiledning og tro på at vi kan få det bedre. Med hjelp av min metode og mine verktøy finner vi sammen ut hva du trenger. 

Noen spør om det er slitsomt å jobbe som terapeut. For meg er det ikke krevende. Jeg føler meg heldig og takknemlig for å ha en så givende jobb. 

Erfaring og utdannelse
F. 1974, Oslo

MKR.jpg

Erfaring

Som terapeut har jeg blant annet god erfaring med; emosjonelle utfordringer, selvmordstanker, fysiske smerter fra emosjonell kropp, sitte fast i jobb og yrkesvalg, lav energi eller motløshet, vanskelig familieforhold og parforhold, barnløshet /emosjonelle hindringer og morsrolle, manglende selvtillit og selvfølelse, m.m! 


Jeg tror at det er en form for kommunikasjonen mellom kropp og sykdomstegn. Jeg har positiv erfaring med å finne ut hva kroppen forsøker å fortelle når den ikke har det bra - når den viser sykdom, smerter og skader. Ofte har dette en sammenheng med den emosjonelle delen av mennesket. Samtidig er det viktig at den fysiske kroppen blir ivaretatt! Ingen behandling jeg gjør kan erstatte eventuelle medisiner du bruker og alle endringer må gjøres i samsvar med din lege. Jeg har tro på at dette som kalles naturmedisin kan kombineres med skolemedisin - det er din helse som må være hovedfokus. Dette gjelder både fysisk og psykiske utfordringer.

Utdannelse

Universitetet i Oslo/ UiO:
- Bachelor i Teologi og Sjelesorg

 

Høgskolen Diakonova:

 – Sjelesorg, 2 årig etterutdannelse.

 

Skole for kommunikasjon og personlighetspsykologi (nedlagt)

–  Terapeut, 3 årig utdannelse. (1.året - Individuell utvikling. 2.året - Relasjon, kommunikasjon, stressmestring. 3.året Personlighetspsykologi.)

–  Lydbehandling med HZ-Solfeggio, 1 årig etterutdannelse.

 

 Høgskolen i Staffeldtsgate:

– Psykologi og personlighetsutvikling, Spiritualitet, Identitet.

 

Kurs hos Axelsons Body Work School:
-  VEKS kurs
–  Øreakupunktur
–  Soneterapi grunnkurs / Fotsoneterapi
–  Kopping.
–  Klassisk massør, svensk massasje.

 

Andre kurs:

Institutt for Sjelesorg, Modum Bad:

– Møte med sorg og krise.

 

Huma Nova:

– MI/ Motiverende intervju/samtale.
En konkret metode for å jobbe med motstand, finne vilje og indre motivasjon.

 

Aromedica
 Eteriske oljers virkestoffer og kjemiske komponentgrupper.

Annen yrkeserfaring og utdannelse:

 

Heimevernet 1996-2018. Troppsbefal og offiser HV-02. 

Oslo Universitetssykehus 1998-2012. Brann -og sikkerhetsvakt.

Norges Kreative Fagskole 2003-2006. Grafisk design m/markedsføring og prosjektledelse.

bottom of page