1) Timebestilling via sms: 924 14 418
2) Timebestilling på nett: benytt kontaktskjema i undermenyen "Timebestilling"

Husk å oppgi fullt navn ved bestilling på sms (gjelder nye klienter).
Jeg ringer deg på avtalt tidspunkt.
___________________________________
En behandlingstime varer normalt 60 minutter.

PRISLISTE:
Vanlig time på telefon/skype 400,-
Vanlig time *kontor Frogner (Oslo) 800,-
**Hjemmebesøk, sykebesøk el. tilsvarende 800,-

--------------------------------------------------------------------------------------------

BETALINGSINFORMASJON:
Ved skype og telefon gjøres betaling i forkant på bank eller vipps. Bankkontonr 8255 43 48625. 
Ikke betal før du har avtalt time og fått bekreftelse. 
Jeg ringer deg på avtalt tidspunkt. Hvis du ikke svarer får du ikke tilbakebetalt pengene/ikke møtt til time er tapt inntekt og belastes derfor full pris (400,-). Samme gjelder for kontor og hjemmebesøk (800,-+reiseutgifter 200,-). 
Avbestilling må skje senest dagen før.
__________________________________________________________________

Telefon: Mobil 924 14 418. Jeg ringer deg fra dette nummeret. (Vanlig mobilnr - jeg har ikke teletorg eller spesialnr.)

*Kontor: Baldersgate 11 C, 0263 OSLO. Behandlingstiden er ca 55 minutter.
Time på kontor /Frogner, må bestilles minimum 2 dager i forkant.

**Hjemmebesøk og Husrens: Kun på forespørsel. Jeg vurderer muligheten for hjemmebesøk ut ifra hvor du bor, tid og reisevei med kollektivt/Ruter. Timespris 800,- + 200,- i reisevei. Ring meg for vurdering. NB! Pr juli/august/september 2020 vil det ikke være mulig å bestille hjemmebesøk.

Hvis timen gjelder reading/samtale/sorgrådgivning kan andre lokaler du har tilgjengelig benyttes, f.eks ditt kontor eller andre lokaler du disponerer (pris = hjemmebesøk)

Skype: Brukernavn "Enfin Energi".

 

ÅPNINGSTIDER 2020:
Mandag - Fredag 10-18
Helg - på forespørsel. 

Med vennlig hilsen

Marie Katarina Rigel