Kontor
Ekebergveien 243

Timebestilling via sms: 924 14 418.

Du kan velge mellom time på telefon/nett eller komme til kontoret.
Se informasjon nedenfor:

1) 

TELEFON / SKYPE /WHATSAPP
60 minutter 460,-
90 minutter 680,-
30 minutter 240,-. 30 minutter passer best for de som har hatt vanlig time tidligere og som har korte problemstillinger de ønsker å ta opp.
Oppgi ved timebestilling hvis du ønsker noe annet enn 60 minutter. Alle bestillinger som bookes blir registrert som 60 minutter hvis annet ikke bli oppgitt.

2)

KONTOR
Nordstrand/Sæter, Ekebergveien 243.
Gode parkeringsmuligheter utenfor, timeris 10,-.
Nærmeste holdeplass for buss og trikk er Sæter.

60 minutter 1050,- (inkl depositum)
90 minutter 1280,- (inkl depositum)

D
epositum på 500,- betales i forkant ved booking. Ved oppmøte betales det resterende beløpet på 550,-(eller 780,- for 90 min.) Ved ikke oppmøte mister man depositumet. Hvis jeg må melde avbud får du depositumet tilbakebetalt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Husk å oppgi fullt navn ved bestilling på sms (gjelder nye klienter).
Hvis du har avtale på telefon ringer jeg til deg på avtalt tidspunkt.
En behandlingstime varer normalt 60 minutter hvis du ikke har bestilt noe annet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

BETALINGSINFORMASJON:
Betaling i forkant på bank eller vipps. Bankkontonr 8255 43 48625. 
Ikke betal før du har avtalt time og fått bekreftelse. 
Jeg ringer deg på avtalt tidspunkt. Hvis du ikke svarer får du ikke tilbakebetalt pengene.
Ikke møtt til time er tapt inntekt og belastes derfor full pris (se timepris). 
Avbestilling må skje senest dagen før.

Timepris telefon/nett 2022: 460,-
__________________________________________________________________

Telefon: Mobil 924 14 418. Jeg ringer deg fra dette nummeret.
(Vanlig mobilnr - jeg har ikke teletorg eller spesialnr.)

Skype: Brukernavn "Enfin Energi".

Generelle henvendelser sendes på mail til: marierigel@outlook.com

ÅPNINGSTIDER 2022: - se forsiden for oppdatert informasjon
Mandag - Fredag 11-19
Helg - på forespørsel. 

Med vennlig hilsen

Marie Katarina Rigel