1) Timebestilling via sms: 924 14 418
2) Timebestilling på nett: benytt kontaktskjema i undermenyen "Timebestilling"

___________________________________
En behandlingstime varer normalt 60 minutter.

PRISLISTE:

Vanlig time på telefon/skype 600,-
Vanlig time *kontor Frogner (Oslo) 800,-
Hjemmebesøk, sykebesøk el. tilsvarende 800,-

Vanlig time - student/honør på telefon/skype 500,-
- II -,                            *kontor Frogner (Oslo) 700,-

--------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: Mobil 924 14 418. (Vanlig mobilnr - ikke teletorg eller spesialnr.)

Kontor: Baldersgate 11 C, 0263 OSLO. *Behandlingstiden er ca 55 minutter.

Hjemmebesøk og Husrens: Jeg vurderer muligheten for hjemmebesøk ut ifra hvor du bor, tid og reisevei med kollektivt/Ruter. Timespris 600,- + 200,- i reisevei. Ring meg for vurdering.

Hvis timen gjelder reading/samtale/sorgrådgivning kan andre lokaler du har tilgjengelig benyttes, f.eks ditt kontor eller andre lokaler du disponerer (pris = hjemmebesøk)
Hvis det gjelder Husrens, les mer om dette under fanen "Behandlingsformer".

Skype: Brukernavn "Enfin Energi".

Ved skype og telefon gjøres betaling i forkant på bank eller vipps. Bankkontonr 8255 43 48625.
IKKE betal før du har avtalt time og fått bekreftelse. 
Det er klienten som ringer på telefon eller skype til avtalt tid. 
Tid 60 minutter. Pris 600,-. 
VENNLIGST OPPGI FULLT NAVN VED BESTILLING AV TIMER.
AVBESTILLING AV TIME MÅ SKJE SENEST DAGEN FØR.
TIMER SOM IKKE BLIR BENYTTET MÅ BETALES, FULL PRIS.