Hva er Subconscious Reading?

For meg er denne formen for reading en effektiv og unik metode i samtaleterapi. Jeg benytter denne metoden på alt fra jobbvalg til dype traumer. Subconscious Reading, lesing av underbevisstheten, er et verktøy for å få tak i informasjon, men metoden alene kan ikke behandle traumer/diagnoser/sykdom. 

I underbevisstheten finnes informasjon om blant annet erfaringer, tanker og vaner. Når vi unngår eller undertrykker følelser, kan det oppstå ubevisste tankemønstre som hindrer flyt og fremgang i livet. Ubevisste tankemønstre kan ha større betydning for hvordan livet ditt utarter seg enn det du er klar over.  

Noen ganger gjenkjenner vi ikke at det er et problem, men vi lever med konsekvensene, som kan gi seg utslag på mange måter i livet. For eksempel ved sykdom i større eller mindre grad, fysisk smerte, reaksjonsmønstre, handlingsmønstre, indre følelser, tanker og konflikter m.m.

Hvordan kan subconscious reading hjelpe?

En slik form for kommunikasjon innebærer blant annet å forløse mønstre, hindringer og ubalanser. Dette gjøres ved at jeg som utfører metoden henter din informasjon om hva som er årsaken og løsningen til den utfordringen du har.
Informasjonen ligger i din underbevissthet. Det vil si at du får din personlige veiledning fra deg selv, og den kommer via meg som er nøytral. Sammen snakker vi om det som kommer frem, og du har mulighet til å stille spørsmål (til deg selv) underveis. 

Når du får din egen informasjon og løsninger vil de stagnerte mønstrene og hindringene fjernes. Dette skjer under selve behandlingen, og vi finner også ut hvilke endringer du trenger å gjøre fremover. 
Jeg er opptatt av at behandlingen skal være så konkret som mulig, at vi fjerner det som er i veien for deg, og at vi finner dine personlige verktøy som du kan bruke i din hverdag. 


Hvilke temaer kan du spørre om?

Det er ubegrenset hva du kan spørre om! Mange er klar over en utfordring de har, og vil finne ut hva som er "feil". Kanskje du står mellom flere valg når det gjelder jobb, bosted, mennesker, interesser - vi finner ut hva befinner seg i hvert av valgene, og hva som er best for deg. 
Noen temaer kan ha mange lag og tar tid å løse, andre ting tar bare noen sekunder å få svar på. 
Metoden er også et veldig godt verktøy for å se på hvordan den enkelte fungerer i forhold til egen familie, også i generasjoner. (De andre i familien trenger ikke å være fysisk tilstede, eller være i live.)

Eksempler på tematikk; Jeg husker ikke hva som skjedde da jeg var x år. Hvorfor var den læreren sånn mot meg? Hvorfor kom jeg ikke inn på den skolen? Er denne partneren riktig for meg? Bør jeg skifte jobb? Hvor skal jeg flytte? Hvorfor har jeg vondt der? Jeg får ikke til...hva gjør jeg? Jeg har blitt alvorlig syk - hva kan jeg gjøre i tillegg til medisinsk behandling? Hvorfor blir jeg ikke gravid? Jeg forstår ikke hvorfor jeg har angst. Jeg tror jeg kjenner nærvær av andre energier. Hvilken retning skal jeg ta i livet mitt nå?


Hva kan ikke gjøres?

Subconscious Reading er ikke å spå i fremtiden, informasjonen hentes fra din underbevissthet. Det nærmeste vi får tak i er å se potensialer av forskjellige ting man ønsker å gjøre fremover, noen ganger vises også de beste tidspunktene - men jeg vil aldri si at "slik blir det". 
F.eks hender det at noen lurer på når de møter en drømmepartner. Da vil vi reading hos meg heller se på hvilke mønstre du har når det kommer til parforhold. Er det noe som hindrer deg? Hvilket syn har du på deg selv som partner, og skal noe justeres for å bli bedre? Hva trenger du i et forhold, og hva er viktig for deg å unngå? Og hvorfor. Svarene på dette finner jeg i løpet av readingen.

Det heter seg at kunnskap er makt. Subconscious Reading kan gi deg din egen informasjon om deg selv, og med denne spesifikke kunnskapen vil du ha større mulighet til å gjøre de endringer du trenger for å ha det livet du ønsker.

 

Annet:

Alder: Ingen begrensning når det gjelder alder. Jeg behandler ikke barn under 18 år uten foreldres samtykke, men er du under 18 år ta kontakt med meg på telefon slik at vi finner en løsning for deg (ingen kostnad). 

Psykisk helse: Det går fint å kombinere reading med timer hos psykolog/psykiater eller tilsvarende. Jeg har erfart at det noen ganger kan være fint å få tak i dyptliggende ting i underbevisstheten i time hos meg, for så å kunne snakke videre om det hos sin psykolog.

Hvis du har fått diagnose og/eller er i behandling hos psykolog eller tilsvarende, er det viktig at du informerer meg om dette. I slike tilfeller er det vanlig at man har timer hos meg i korte perioder, men får selve behandlingen hos sin hovedterapeut (psykolog/lege/ psykiater/psykiatrisk sykepleier/ eller tilsvarende).
Dette gjelder også hvis du ønsker time til Sjelesorg, og samtidig går fast i terapi. I slike tilfeller kan timer hos meg komme i tillegg ifm hendelser som berører sjelsorg og spørsmål relatert til trosliv.

Telefon: Readingen kan gjøres på telefon, vanlig takst - mobiltelefon.

Betaling: Jeg har ikke kommunal/resept avtale. Se "kontakt og pris" for detaljert prisliste.

Jeg har taushetsplikt. Ta kontakt hvis du har spørsmål 🙂