Som terapeut har jeg blant annet god erfaring med;


emosjonelle utfordringer
selvmord
fysiske smerter
sitte fast i jobb/forhold
lav energi
vanskelig familieforhold og parforhold
barnløshet
manglende selvtillit/selvfølelse 
m.m! 

Når det gjelder sykdom er jeg opptatt av å finne årsaken. Målet mitt er at sykdommer ikke skal komme tilbake, og at man f.eks lærer seg hva som eventuelt er mønsteret bak sykdom, smerter, skader o.l. 

Jeg tror at det er en form for kommunikasjonen mellom kropp og sykdomstegn. Jeg har positiv erfaring med å finne ut hva kroppen forsøker å fortelle når den ikke har det bra - når den viser sykdom, smerter og skader. Ofte har dette en sammenheng med den emosjonelle delen av mennesket. Samtidig er det viktig at den fysiske kroppen blir ivaretatt! Ingen behandling jeg gjør kan erstatte eventuelle medisiner du bruker og alle endringer må gjøres i samsvar med din lege. Jeg har tro på at dette som kalles alternative behandlinger kan kombineres med skolemedisin - det er din helse som må være hovedfokus. Dette gjelder både fysisk og mentale utfordringer.