Marie Katarina Rigel

F. 1974, Oslo

Som terapeut er jeg opptatt av hele mennesket, og samspillet mellom kropp og underbevissthet. Det er viktig at du føler deg ivaretatt hos meg, jeg har taushetsplikt. 
Les mer om meg - min utdannelse og erfaring på undersidene i menyen.


Min bakgrunn og intensjon:

Jeg har de siste 20 årene jobbet aktivt med selvutvikling, og bruker fremdeles mye av min tid på studier. Jeg liker å samle kunnskap, via kurs og utdannelse, for å kunne møte alle på en best mulig måte. Jeg har alltid likt å hjelpe andre, men for å hjelpe på en god og varig måte er det nødvendig med erfaring, engasjement, troverdighet og seriøsitet - det holder ikke bare med faglig kunnskap.
Siden jeg var liten har jeg vært opptatt av å se mennesker slik de egentlig er - og årsaken til hvorfor de oppfører seg som de gjør. Dette hjelper meg mye i rollen som terapeut, hvor en av mine styrker er å møte mennesker der de er i livet, uansett hvilken situasjon de befinner seg i.  

Noen spør om det er slitsomt å jobbe som terapeut, det er det kanskje for noen. For meg har det å bli en god faglig terapeut, med utgangpunkt i personlige erfaringer, vært en tøff vei. Men, selve jobben er for meg svært givende - og jeg er føler meg heldig og er takknemlig for at jeg kan bruke mine ressurser til å hjelpe andre. 

 

Jeg tror på å skape livserfaring gjennom å bearbeide opplevelser.
Opplevelser i seg selv skaper ikke livserfaring
- det er hva du gjør med opplevelsene som kan gi deg et rikere liv.